Eletta_logga.gif                                                                           eng-2.jpg  sve.jpg

 

Hem Produkter Tjänster Nyheter Kunder Miljö och kvalitet Om oss Kontakta oss

 

Miljö och kvalitet 

Vårt kvalitetsledningssystem är enligt  standarden ISO 9001:2008 sedan 1997 och miljöledningsystemet enligt ISO 14001:2004 sedan 2003.

Ledningssystemen är dokumenterade i en verksamhetshandbok som även inkluderar arbetsmiljö. Systemdokumentationen omfattar även bland annat personalpärm, arbetsinstruktioner samt mallar och blanketter.

I ledningssystemet ingår rutiner för för hantering av EG-direktiv såsom LVD-, EMC-, ATEX- och Maskindirektiven

Eletta Automation är även UL-godkännd för den nordamerikanska marknaden.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) är en oberoende produktssäkerhets certifierings organisation.

UI för Industrial Control Panels NITW.E234655 (​länk)

UI för Industrial Control Panels for Canada NITW7.E234655 (länk)

 

Kvalitetspolicy

"Produkter av rätt kvalitet, leveranser i rätt tid, högsta grad av kundservice!

Detta innebär att vi skall uppfylla, eller gärna i viss mån vara bättre,

än våra kunders förväntningar på utrustningar levererade av oss samt på våra tjänster vad gäller konstruktion och teknisk service."

 

Miljöpolicy

"Kontinuerlig förbättring vad gäller miljöpåverkan i verksamheten och

produkter som bidrager till miljöförbättring!

Detta innebär att vår verksamhet skall präglas av högsta grad av miljömedvetenhet för att uppfylla samhällets, medarbetarnas och kundernas krav och förväntningar."

 

Arbetsmiljöpolicy

"God arbetsmiljö för personalen genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete!"