Eletta_logga.gif                                                                           eng-2.jpg  sve.jpg

 

Hem Produkter Tjänster Nyheter Kunder Miljö och kvalitet Om oss Kontakta oss

 

Tjänster

tjanster.jpg

Vi är ett litet företag, med alla de fördelar detta medför. Vi har korta beslutsvägar och vår konstruktionsavdelning kan alltid arbeta väldigt kundnära. Vi engageras också ofta i vidareutveckling och anpassning av befintliga konstruktioner, men även i ren nykonstruktion. Vanligen sker såväl prototyptillverkning som förserieproduktion i nära samspel mellan konstruktörer och montörer. Detta ger oss en unik möjlighet att ta fram den mest rationella lösningen, då en design under hela utvecklingsprocessen kan prövas mot och anpassas till en funktionell systemspecifikation. Genom vårt omfattande nätverk kan vi också tidigt i utvecklingsprocessen bidra med kunnande om prototyper och solidmodeller.

Hållbarhet

När hållbarhet (”sustainability”) blev ett begrepp även inom större industriprojekt, var vi redan långt framme.

Vi har alltid arbetat med högkvalitativa och resurssnåla lösningar åt våra kunder, och detta börjar redan vid design och utveckling där vi ofta arbetar tillsammans med kundens egna konstruktörer.

Vårt hållbarhetsfokus går även igen då vi, på kundens uppdrag, arbetar med att välja och dimensionera komponenter, som ger en hög tillförlitlighet och en balanserad ”Life Cycle Cost”.

Genom detta helhetstänkande har vi, i olika typer av samarbeten, utvecklat en hög kompetens och bred erfarenhet av marknadskraven inom åtskilliga industribranscher och olika infrastrukturområden. Här ingår bl.a. separationsanläggningar, processindustri, energisystem och större väg- och järnvägsprojekt.

Ett lyckat projekt kräver målstyrning och ett strukturerat arbetssätt samt god kommunikationsförmåga för att förmedla uppgiften till projektmedlemmar och nå de uppsatta målen. Vi arbetar alltid enligt de riktlinjerna.

 

Konstruktion och dokumentation

Vår konstruktionsavdelning tar fram och utvecklar automatiksystem, ställverk och klimatsystem, för att nämna några exempel.

Vi kan erbjuda dokumentation i form av AutoCad, ElproCAD, Eplan, SolidWorks eller annat cadprogram allt efter era behov.

 

Projektledning

Projekten drivs enligt kundens önskemål om projektmodell. Uppdrag inom projektledning kan t ex vara att driva it-utveckling av nya produkter, utrullning, upphandling, utbildning mm.

Uppdrag inom utredning är t ex förstudier för att utreda alternativa lösningar för att utveckla en produkt.